Köp- och leveransvillkor för webbshop

Bindande köp
Vid beställning av vara hos Vedum blir avtal om köp bindande först när Vedum bekräftat beställningen via ett ordererkännande, till en av dig uppgiven e-postadress. För att få beställa ska du vara minst 18 år.  

Bolagsinformation: Vedum Kök & Bad AB, org.nr 556209-0521, 534 84 VEDUM (nedan Vedum)
Hemsida: www.vedum.se
E-post: kundtjanst@vedum.se
Telefon: 0512-576 40 måndag – fredag 7.30-16 avvikande tider vid helgdagar kan förekomma.

Ordererkännande
Ordererkännandet skickas efter mottagandet av beställningen. Läs noggrant igenom ordererkännandet och meddela oss ev. felaktigheter inom 24 timmar.

Leveranstid
Leverans av varor sker i regel inom sju (7) arbetsdagar från Vedum, från det att Vedum bekräftat beställningen (ordererkännandet). Vid delleverans tar Vedums kundtjänst kontakt med dig för närmare leveransbesked. Vid semestertider eller andra storhelger kan andra leveranstider förekomma.

Leveransvillkor
Varorna levereras fritt mottagare, d.v.s. ansvaret för varan övergår på kunden när kunden mottagit och kvitterat ut varorna.

Fraktkostnader 
Vid köp i webbshop levereras normalorder fraktfritt, d.v.s utan fraktkostnad. Undantag görs för garderober. Vid köp av garderober, debiteras alltid en enhetsfrakt om 963 kr per garderob. Här gäller således inte fraktfritt.

Fraktsätt
Leveranser sker vanligtvis med Postnord till brevlåda eller till närmsta ombud. Garderober och andra större eller skrymmande leveranser sänds på en pall med leverans till port eller tomtgräns. När varor finns att hämta hos ombud eller finns klara för utkörning blir du aviserad via sms eller e-mail. Sändningar till brevlåda levereras utan avisering.

Inbärning
Vedum kan tillhandahålla inbärning av varor som en tilläggstjänst. Begränsat till vissa postnummer. Kontakta Vedums kundtjänst för prisinformation och bokning.

Godssökning
Din beställning som levereras till ombud eller på pall får ett Kolli-ID per paket, vilket gör att du kan se status på din leverans. Kollinummer erhålls genom kontakt med Vedum Kök & Bad AB. När varan finns leveransklar hos ombud eller terminal blir du aviserad via sms eller e-mail. Om beställningen levereras i flera paket, skickas en avisering per paket.

Betalningsvillkor
Vid beställning via Vedums webbshop sker betalning med kort. Beloppet reserveras till Vedum samma dag som beställningen görs, även i det fall en vara är tillfälligt slut. Observera att ev. återbetalningar kan göras först när hela beställningen är levererad. Vedum hanterar säkra förskottsbetalningar i samarbete med Swedbank Pay. När du betalar med kort skickas dina kortuppgifter krypterade via Swedbank Pay till respektive kortutställare. För din säkerhet sparar vi inte dina kortuppgifter i våra databaser. Du täcks av bankens försäkring vid otillbörlig debitering. Vid misstanke om otillbörligt kortköp, stoppar banken betalningen. Därför är det viktigt att uppge korrekta uppgifter vid köp. Swedbank Pay uppfyller kraven för PCI-DSS.

Moms
Priserna anges alltid inklusive 25% moms.

Valuta
Vedum hanterar enbart svenska kronor (SEK).

Order till utlandet
Vedum har inte möjlighet att distribuera beställningar till länder utanför Sverige.

Avbeställning
Avbeställning kan ske mot en ersättning av 20% av ordervärdet beroende på vara och tidpunkt för avbeställning.

Reklamation
Du har tre (3) års reklamationsrätt, enligt konsumentköplagen. För att kunna göra fel gällande förutsätts att alla skötselråd har följts och att normal aktsamhet iakttagits. Vid reklamation; kontakta Vedums kundtjänst på tel. 0512-576 40 alt. kundtjanst@vedum.se. Vid en godkänd reklamation ersätts eventuella kostnader för returfrakt. Returadressen till Vedum är Vedum Kök & Bad AB, Herrljungavägen 4, 534 60 Vedum. Notera att godset måste vara märkt med returnummer. Vid tvist hänvisas till allmänna reklamationsnämnden. Du kan göra din anmälan direkt på deras hemsida: www.arn.se eller via brev som skickas till ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. För alternativ tvistlösning gällande tvister till följd av gränsöverskridande e-handel kan du ta hjälp av EU:s organ EU ODR vars hemsida är: https://ec.europa.eu/. För att komma direkt till information om tvistlösning, klicka här. 

Om leveransförseningar uppkommer tar vi kontakt med dig så fort som möjligt och informerar om en ny uppskattad leveranstid. I de fall förseningen påverkar dig på ett sådant sätt att du inte längre vill ha din vara kan du kontakta oss för att häva köpet. Ett köp kan endast hävas om du i ett tidigare skede krävt en leverans av den försenade varan med en rimlig tilläggstid, samt att vi inte mött den leveranstiden. Endast i undantagsfall har du rätt att häva köpet direkt. Vid ett hävt köp betalar vi tillbaka det du betalat för varan inom 14 dagar.

Ångerrätt 
Enligt distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp genom att Vedum informeras om detta inom 14 dagar från det att du mottagit varan. Enligt 11 § punkt 3 i distansavtalslagen gäller ingen ångerrätt i de avtal ”som avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel”. Om varan är beställd och tillverkad efter de specifika mått som du har lämnat, är undantaget tillämpligt och någon ångerrätt kan inte göras gällande. Varan bör vid retur till Vedum vara i lika gott skick som när du fick den, d.v.s. oskadd och oanvänd, även om du har rätt att använda varan i den mån det behövs för att undersöka den. Du måste emellertid ersätta Vedum för varans värdeminskning, i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. När du utnyttjar ångerrätten står du som kund för returfrakten.

Returadressen till Vedum är Vedum Kök & Bad AB, Herrljungavägen 4, 534 60 Vedum. Notera att godset måste vara märkt med returnummer.

Fyll i följande blankett: Ångerrätt-blankett-2021 och maila sedan den till kundtjanst@vedum.se därefter erhåller ni ett returnummer. Returen skall vara Vedum tillhanda inom 30 dagar. Returer utan returnummer hanteras ej. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från den dag då vi fick ditt meddelande om att du ångrat köpet. Vi förbehåller oss dock rätten att avvakta återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Transportskada 
Vid en transportskada så skall du påtala felet till utlämnaren/chauffören innan kvittens i terminal sker. Du måste även kontakta Vedums kundtjänst på tel. 0512-576 40 eller via mail på kundtjanst@vedum.se

Ej mottagen leverans
Beställd vara som är levererad, men inte mottagen inom 7 dagar, returneras till Vedum på din bekostnad, för närvarande 275 kr vid paket eller varubrevs- försändelser och 475 kr vid styckegods. I de fall där mottagare är oanträffbar och innebär att gods stannar på terminal, förbehåller sig Vedum rätten att debitera lagringskostnad á 125,-/kolli/dag fr.o.m. dag 5.

Personuppgifter
I samband med ditt köp så behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden såsom att leverera våra produkter samt att uppfylla lagkrav. Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy som finns på www.vedum.se. Om du har frågor som är relaterade till hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på adressen personuppgifter@vedum.se

2022-12-14

         Small@2x.png   logoPostNord.png