Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp genom att Vedum informeras om detta inom 14 dagar från det att du mottagit varan. Enligt 11 § punkt 3 i distansavtalslagen gäller ingen ångerrätt i de avtal ”som avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel”. Om varan är beställd och tillverkad efter de specifika mått som du har lämnat, är undantaget tillämpligt och någon ångerrätt kan inte göras gällande. Varan bör vid retur till Vedum vara i lika gott skick som när du fick den, d.v.s. oskadd och oanvänd, även om du har rätt att använda varan i den mån det behövs för att undersöka den. Du måste emellertid ersätta Vedum för varans värdeminskning, i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. När du utnyttjar ångerrätten står du som kund för returfrakten.

Returadressen till Vedum är Vedum Kök & Bad AB,Herrljungavägen 4, 534 60  Vedum, godset måste vara märkt med returnummer

Fyll i följande blankett: Ångerrätt-blankett-2021 och maila sedan den till kundtjanst@vedum.se därefter erhåller ni ett returnummer. Returen skall vara Vedum tillhanda inom 30 dagar. Returer utan returnummer hanteras ej. Återbetalning sker inom 14 dagar från det att returen mottagits och godkänts.